logotyp
Login

Školní řád

Školní řád ke stažení

Školní řádŠkolní řád

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova

Neratovice

 

Obsah:

Preambule

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1. Vydání školního řádu

1.2. Obsah školního řádu

1.3. Nedílná příloha školního řádu

1.4. Závaznost školního řádu

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole

2.1. Základní práva žáků

2.2. Základní povinnosti žáků

2.3. Základní práva zákonných zástupců žáků

2.4. Základní povinnosti zákonných zástupců žáků

3. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

3.1. Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole

3.2. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech

4. Provoz a vnitřní režim školy

  4.1. Provozní a organizační záležitosti 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.1. Úrazy žáků

5.2. Bezpečnost a ochrana zdraví

5.3.   Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy

5.4. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

5.5. Prevence šíření infekčních onemocnění

5.6. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

6.1. Zákaz poškozování a ničení majetku

6.2. Náhrada škody

7. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

  7.1. Omlouvání nepřítomnosti žáka

  7.2. Řešení neomluvené absence

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

9. Zrušovací ustanovení a platnost

 

 

 

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy