logotyp
Login

Skutečně zdravá škola

Zapojení naší školy do programu Skutečně zdravá škola
Naše škola je zapojena do programu Skutečně zdravá škola již od března roku 2015. V té době byla naše škola vybrána mezi prvních 12 pilotních škol z celé České republiky, aby program otestovala. Hlavní myšlenky programu spočívající ve zkvalitnění školního stravování a vzdělávání nejen žáků ale i rodičů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a výchova žáků k jejich přístupu k jídlu, nás zaujaly natolik, že jsme v programu zapojeni dodnes.

Zásadní obrat v rámci tohoto programu nastal v naší školní jídelně. Nepoužíváme potraviny obsahující nežádoucí aditiva, přísady a polotovary. Slazené nápoje jsme nahradili neslazenými ochucenými vodami, např. citrusy, zázvorem, bylinkami nebo 100% sirupy a mošty. Zakoupili jsme samoobslužný chladící pult na zeleninu, ovoce a dezerty (např. pudink, tvaroh). Vyhledáváme nové regionální dodavatele potravin, zvláště pak zeleniny. Informace o našich dodavatelích jsou umístěny na webu školy i nástěnce u ŠJ. Naše paní kuchařky stále přichází s novými recepty a zařazují je dle sezónnosti do jídelníčku. ŠJ začala spolupracovat také s dodavatelem ekologických mycích a čistících produktů.  

Na škole funguje akční skupina sestavená z žáků tzv. Zdravá 9, jejímž smyslem je zapojit se do změn ve stravování, plánovat a organizovat projekty a soutěže zaměřené na osvětu v rámci zdravého jídla, původu potravin či akce týkající se neplýtvání potravinami.

Téma jídlo je na naší škole velmi častým námětem také ve výuce. Učitelé zařazují problematiku o výživě do svých hodin a účastní se celoškolních projektů, např.: ke Dni zdraví, Světového dne potravin, Food RevolutionDay, atd. Pravidelně se žáci účastní besed Zemědělství žije a Zdravá 5. Současně se zvýšil počet návštěv farem v okolí naší školy či na školách v přírodě. Na školní zahradě jsme zřídili bylinkovou zahrádku, která je využívána školní kuchyní. Cvičná školní kuchyňka je využívána nejen při hodinách vaření, ale také k pořádání nejrůznějších besed o výživě s následnými ukázkami vaření a Zdravá9 zde velmi často připravuje pohoštění pro rodiče během nejrůznějších akcí nebo sladké odměny pro vítěze soutěží.

Z důvodu stále nových informací v rámci tohoto projektu, byly zřízeny fcb stránky Zdravá škola MPB Neratovice, kde uveřejňujeme aktuality, pozvánky na nová jídla v jídelníčku, recepty, popř. soutěže a projekty, které pořádáme.
Odkaz najdete ZDE

Po třech letech zapojení do programu Skutečně zdravá škola naše škola dne 16. 3. 2018 slavnostně převzala bronzový certifikát a stala se tak první skutečně zdravou školou v mělnickém okrese.  Na jaře 2021 provedla analýzu a hodnocení naší práce v programu nezávislá agentura. Škola všechna kritéria úspěšně splnila již podruhé. A dne 25. 4.2021 jsme tímto bronzový certifikát úspěšně obhájili. 

Tohoto ocenění si velmi vážíme, neboť shrnuje naše snažení vést žáky ke správnému přístupu ke stravování a k zodpovědnosti za své zdraví. Naší vizí je, aby se nabyté znalosti, zkušenosti a zdravé stravovací návyky staly součástí běžného života našich žáků i za "zdmi" naší školy. 

Velké díky patří nejen žákům a učitelům, kteří se aktivně podílejí na mnoha aktivitách spojených s osvětou vlivu stravy na naše zdraví, ale také našim paním kuchařkám, které pro nás denně vaří poctivě z čerstvých surovin a s láskou. 

Děkujeme všem, kteří nás v tomto projektu podporují.

"Od ledna 2022 se rozhodla Skutečně zdravá škola svůj program pro všechny školy zpoplatnit. Z tohoto důvodu jsme z programu vystoupili, avšak i nadále plníme podmínky pro zdravé stravování na naší škole a bronzová kritéria, která jsme obhájili předchozí rok. "

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy