Login

Výchovné poradenství

Individuální výchovný program, řešení rizikového chování

Od 1. září 2014 je ve škole zavedena nová forma spolupráce školy s rodinou.

Cílem Individuálního výchovného programu (IVýP) je odstranit rizikové chování žáka

a předejít tak důsledkům tohoto chování. Tato forma spolupráce dává prostor pro setkání

a vzájemnou komunikaci – žák, škola, zákonný zástupce – při řešení problému.

Řešení rizikového chování žáka:

- pohovor se žákem

- pohovor s žákem a zákonným zástupcem

- IVýP – dle metodického doporučení MŠMT, prosinec 2013

- výchovná komise

- v případě nezájmu rodičů spolupráce s OSPOD, Policií ČR a jiné

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy